NAŠE USLUGE SU VISOKVALITETNE


Radi obostaranog zadovoljstava, potrebno je pridržavati se određenih pravila pri polaganju parketa : 

1. Svi unutrašnji radovi u prostorijama u kojima je planirana ugradnja parketa moraju biti završeni a prostorije dovoljno suve. Cementna košuljica mora biti dobro iznevelisana, čvrsta, vlage najviše 2%. 
2. Temperatura u prostoriji pri postavljanju parketa mora biti najmanje 18 a najviše 30 stepeni C, vlažnosti vazduha između 50-65%. Visina spoljne temperature nije od presudnog značaja. 
3. Pre polaganja potrebno je da parket odstoji najmanje 24 sata u prostorijama gde je predviđeno polaganje kako bi se aklimatizovao na datu atmosferu. 
4. Prostorije u koje se parket montira moraju biti kompletno završene ( završeno gletovanje, krečenje, elektrika, montaža pločica, itd...). U njima se ne smeju odvijati drugi radovi – ne sme biti drugih izvođača. 
5. Parket se postavlja na lepak ili neko drugo vezivno sredstvo pogodno za lepljenje parketa. Podloga mora biti dobro očišćena pre nanošenja lepka ili nekog drugog vezivnog sredstva. Po postavljanju parketa na lepak potrebno je da odstoji najmanje 7 dana, kako bi vodu iz lepka upio beton i kroz parket isparila napolje. Ukoliko se planira ugradnja Bukovog, Orahovog ili neke druge vrste dimenzijsko nestabilnog parketa, parket na lepku mora da odstoji najmanje 14 dana ili postavljati parket na dvokomponentni ili jednokomponentni poliuretanski lepak. Naša preporuka je parket, bez obzira na vrstu drveta, klasu, dimenziju, uvek postavljati na poliuretanski lepak. 
6. Pre hoblovanja parketa izmeriti vlagu u  parketu i videti da li je ona u granicama isporučenog. Ukoliko nije, ostaviti parket da odleži sve dok vlaga ne spadne u granicama propisane količine vlage. Sledeći korak je hoblovanje parketa. 
7. Nakon hoblovanja pristupa se fugovanju cele površine postavljenog parketa. Fugovanje se vrši mešanjem piljevine od hoblovanja parketa i masom za fugovanje kojom se premazuje cela površina. Na taj način se popunjavaju sve pukotine i rupice. 
8. Nakon fugovanja pristupa se ponovnom hoblovanju i pripremanju površine za lakiranje. Priprema se vrši poliranjem, usisavanjem i brisanjem parketa. 
9. Lakiranje se vrši poliuretanskim ili vodenim lakom ili nekim drugim sredstvom za zaštitu ( ulje, paste...). Izmedju lakiranja može se naneti i gel za fuge. Na taj način se još više izravnjava površina parketa. Pri nanošenju laka obavezno se pridržavati upustva koje je propisao proizvođač. 
10. Nakon montaže po površini se ne sme hodati ili je opterećivati bar 24h. 
11. Parket mora montirati stručno lice, po upustvima proizvođača i uz poštovanje opštih standarda i normi koje važe za podne obloge. 
12. Ugradnja parketa se mora vršiti profesionalnim mašinama i alatima kao i kvalitetnim lepkovima i lakovima. 
13. Vlažnost parketa kreće se od 7 do 12%. 
14. Upotrebljavajte proizvod u normalno opterećenim prostorijama, izvan mokrih i vlažnih prostorija.

NAPOMENA

• Podne obloge spadaju u grupu najopterećenijih građevinskih elemenata zato ih pažljivo izaberite. 
• Parket je jedina podna obloga koja se može više puta obnavljati tako da izgleda kao nova podna obloga. 
• Osobine parketa su različite i zavise od vrste drveta iz kojeg je napravljen. 
• Tvrdoća: U prostorije koje su jako opterećene položite parket izrađen od tvrđih vrsta drveta. 
• Boja: Drvo iste vrste može biti različite boje. Boju parketa izaberite na osnovu dimenzijski većeg uzorka. Drvo vremenom može promeniti boju. Promena boje je intenzivnija u prvom periodu nakon polaganja. Drvo je prirodan materijal i ne garantujemo potpunu identičnost uzorka i parketa.
• Dimenzijska stabilnost: Drvo je higroskopan materijal, što znači da se prilagođava relativnoj vlažnosti vazduha i vlazi građevinske konstrukcije. Pri promeni vlažnosti drvo se dimenzijski menja i deformiše. Dimenzijska stabilnost zavisi od vrste drveta. Najnižu dimenzijsku stabilnost imaju bukva i javor i zato ih ne preporučujemo za polaganje na podno grejanje i u prostorije sa ekstremnim uslovima (povećana koncentracija vlage i toplote). Parket je podna obloga koja se montira u hidro izolovane prostorije gde je klima u granicama stabilnosti.
• Podizanje parketa od betonske podloge, kao i koritanje, odnosno izvijanja, olučivanja ivica dolazi isključvo usled pojave vlage. Posebnu pažnju treba usmeriti na prizemlja kuća i stanbenih zgrada koja nisu izolovana od vlage ili se nalaze iznad podruma. Gotovo obavezno je tada pre postavljanja parketa, ugraditi izolaciju ili koristiti posebne prajmere koji će napraviti parnu branu. Tada obavezno parket lepiti na 2K PU lepak ili 1K PU lepak. Povećanje vlage u parketu gotovo sigurno izazvaće i disperzivni, jednokomponentni lepak. Upravo zbog toga je potrebno da parket odstoji zalepljen na lepku, najmanje jednu nedelju, preporučujemo dve nedelje pre početka hoblovanja.
• Posebno se treba obratiti pažnja prilikom izlivanja olmomase ili nekog drugog sredstva za izlivanje podova. Tada treba konsultovati stručnjake u toj oblasti a ne dopustiti da se koristi najjeftinija opcija. Mora se voditi računa o marki betona mase za izravnavanje, za šta je ona pogodna i koje lepilo može da podnese. U slučaju neadekvatne marke betona i lepka, može doći do odlepljivanja parketa od podloge. Na primer, masa za izlivanje ne odgovarajuće marke, 2k lepilo, velika dužina parketa, kao rezultat, odlepljivanje parketa od podloge usled rada drveta.
• Idealna vlaga u prostoriji gde je parket montiran je između 50-65% a temperatura od 20 do 25 °C. U zimskom periodu, pogotovo u prostorijama koje se greju na centralno grejanje, poželjno je na radijatorima držati keramičke posude sa vodom. Na taj načina održava se vlažnost vazduha u prostorijama koja može pasti i na 30%, i tako dovesti do rasušivanja parketa. Do manjeg rasušivanja parketa može doći, najviše do 1mm, u toku grejne sezone na mestima gde kroz cementnu košuljicu prolaze cevi za centralno grejanje. Na ovim mestima dolazi do visoke temperature zbog loše izolacije cevi i male dubine postavljanja. Ove sitne pukotine između fuga parketa zatvoriće se same završetkom grejne sezone. Ukoliko se pitate da li je moguće postaviti parket na podno grejanje, ogdovor je da ali mora se ispoštovati procedura aklimatizacije parketa. Prvo je potrebno koristiti odgovarajući elastični lepak koji je namenjen za podno grejanje. Nakon toga potrebno je uključiti podno grejanje i pustiti montirani parket da se aklimatizuje. Početna tempeartura je 20 C i nju povećavamo svakog dana za po 1 C do maksimuma. Kada se dodje do maksimalne temperature, spuštamo za po 1C sve dok se ne vratimo na početnu vrednost, 20 C. Nakon toga može se pristupiti hoblovanju i lakiranju. 
• Često se postavlja pitanje koje se odnosi na razliku između parenog i neparenog bukovog parketa. Parenje je, uprošćeno rečeno, postupak izlaganja bukove građe vodenoj pari u posebnim komorama. Tom prilikom bukva dobija crvenu boju i relativno se ujednačava boja drveta. Što se promene kvaliteta tiče, mišljenja stručnjaka su podeljena. Tvrdnja da se parenjem poboljšava kvalitet bukove građe danas se osporava i jedina razlika između parene i neparene bukve je, praktično, u boji. Napominjemo da i danas ima onih koji smatraju da se parenjem smanjuje utezanje i bubrenje, poboljšavaju neka fizičko mehanička svojstva i povećava trajnost drveta na napad insekata. 
• Najbolja zaštita od pojave insekata u parketu je kupiti svež parket. To znači, parket koji nije dugo stajao na lageru u magacinu ili nekom drugom prostoru. Parket mora biti upakovan u termoskupljajuću foliju. Kupljeni parket ne čuvati na tavanu ili podrumu nego ga što pre ugraditi. Napominjemo da i pored primene svih mera u cilju suzbijanja pojave insekata u drvetu ipak postoji mogućnost pojave kod hrastovog parketa u drugoj i trećoj klasi zbog prisustva beljike. 
Powered by WebExpress